Největší slib světa

Mezinárodní společenství se shodlo na tom, že svět se může do roku 2030 změnit k lepšímu. Stačí udělat 17 kroků. Jsou jimi Cíle udržitelného rozvoje.

Cíle udržitelného rozvoje 2015 - 2030

Slyšeli jste už o Cílech udržitelného rozvoje (tzv. SDGs – Sustainable Development Goals)? Je jich 17 a shodlo se na nich všech 193 členských států OSN v roce 2015 v New Yorku. Jsou společným programem pro udržitelný rozvoj a boj s chudobou. SDGs navazují na úspěšné Rozvojové cíle tisíciletí, které byly v platnosti od roku 2001. Ovšem SDGs se týkají celého světa včetně rozvinutých zemí, jako je Česká republika, a nejen zemí globálního Jihu. Po dobu 15 let, do roku 2030, budou státy, neziskové organizace i jednotlivci pracovat společně na snížení nerovností a zlepšení životního prostředí.

  • 3 roky
    příprav
  • 15
    let
  • 17
    cílů